ผลงานอื่นๆ / ผลงานเด่น

- กิจกรรมอำเภออนามัยเจริญพันธุ์

ภาพกิจกรรมหมอครอบครัว


นายยศวัจน์  วิภูษาวิทูลย์  นายอำเภอไชโย  ผอ.รพ.ไชโย สสอ.ไชโย  นายก อบต.เทวราช ผอ.รพ.สต.เทวราช ผู้นำชุมชนและ อสม. ออกเยี่ยมบ้าน ได้บูรณาการงานหมอครอบครัวในพื้นที่ 
ลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ต.เทวราช อ.ไชโย


ไม่มีความคิดเห็น: