วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
วันที่ 23 พ.ย.2560

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
วันที่ 17 พ.ย.2560

-แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ต่ออายุสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
วันที่17 พ.ย.2560
ไม่มีความคิดเห็น: